TEE TULOILMOITUS

Muuttoilmoitus taloyhtiölle suositellaan tehtävän (linkki: taloyhtiöportaalin kautta) Portaaliin kirjaudutaan ensimmäisen kerran pankkitunnuksilla ja luodaan itselle käyttäjätunnukset. Portaalin kautta tehty muuttoilmoitus kohdistuu myös suoraan isännöintijärjestelmään. Portaalista voitte seurata mm. laskutuksia sekä maksusuorituksia, saatte ajantasaista tietoa sekä tiedotteita taloyhtiöltä.

Mikäli kuitenkin haluatte tehdä perinteisen muuttoilmoituksen, tai täytätte muuttoilmoitusta jonkun toisen henkilön puolesta, voitte tehdä sen tästä.

ILMOITTAJAN TIEDOT

MIHIN MUUTETAAN

MUUTTAJAN TIEDOT

ILMOITUS TALOYHTIÖN REKISTERIN PIDOSTA

Tekemällä muuttoilmoituksen taloyhtiölle tällä sivustolla, ilmoittaja lisätään taloyhtiön talokirjalle sekä huoneistotietoihin sekä vuokrauksen yhteydessä syntyviin maksuvelvoite rekistereihin mm. autopaikkalista, saunavuorolista.

Kaikki muuttoilmoitukseen lisätyt tiedot lisätään huoneistotietojärjestelmään sekä talonkirjalle. Mikäli muuttoilmoituksen tekevä haluaa vuokrata taloyhtiöltä saunavuoron, autopaikan tai käyttää muita taloyhtiön erillislaskutettavia palveluita tulee muuttoilmoitukseen täyttää syntymäaika, puhelin numero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa taloyhtiön yhteistyökumppaneille, hallituksen jäsenille sekä muille tahoille jotka lain nojalla tietoja luovutettavaksi vaativat.

Henkilötietoja säilytetään taloyhtiön rekistereissä lain vaatiman ajan tai sen ajan, kun rekisteriin merkitty asuu taloyhtiössä tai kunnes mahdolliset maksuvelvoitteet taloyhtiölle on suoritettu.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisteröinnistä valvovalle viranomaiselle, joka suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto puh. 0295666735 sähköposti. tietosuoja@om.fi sekä https://tietosuoja.fi/etusivu

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus rekisteriin liittymisestä, mikäli rekisteriin merkitty ei asu taloyhtiössä eikä maksuvelvoitteita taloyhtiötä kohtaa rekisteröidyllä ole.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä koskeviin tietoihin, pyytää tietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista. Pyyntö käsittelyn rajoittamisesta voi estää taloyhtiöltä vuokrattavien autopaikka, saunavuoro ynnä muiden käytön. Rekisterimerkintä tiedustelut tulee osoittaa kirjallisesti toimisto@kortelainen.net tai Isännöitsijätoimisto Esa Kortelainen Oy, Kauppakatu 17 A 2, 40100 Jyväskylä. Rekisterimerkintä tiedustelu pyynnössä tulee ilmetä mitä taloyhtiötä tiedustelu pyyntö koskee.